Nabór na nowe studia podyplomowe „Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”

NOWOŚĆ!! Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Zmieniona podstawa programowa wychowania przedszkolnego wprowadza obowiązkowe, bezpłatne lekcje języka obcego dla przedszkolaków (Rozporządzenie z dnia 30 maja 2014 r., Dz. U. z dn. 18.06.2014 poz. 803). Pierwsze zmiany wejdą w życie już 1 września 2015 r. i obejmą wszystkich pięciolatków. Do roku szkolnego 2017/2018 stopniowo obowiązkiem nauki języka obcego objęte zostaną już wszystkie przedszkolaki.

Nauczyciele, prowadzący zajęcia z języków obcych, oprócz obligatoryjnych kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach, docelowo będą musieli:

– wykazać znajomością języka obcego na odpowiednim poziomie określonym w Rozporządzeniu

– posiadać kwalifikacje do prowadzenia języka obcego na wczesnych poziomach edukacji

W związku z powyższymi zmianami i wymaganiami w stosunku do nauczycieli wychowania przedszkolnego (w szczególności dotyczący posiadanych kwalifikacji), Minister Edukacji Narodowej wprowadziłaokres przejściowy. Nauczyciele będą mieli czasdo 31 sierpnia 2020 rokuna zdobycie niezbędnych kwalifikacji pozwalających im na nauczanie języków obcych w przedszkolach.

Proponujemy Państwo udział w 3-semestralnych studiach podyplomowych prowadzonych pod patronatem Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Więcej informacji …