Archiwum autora: @dmin

Zapisy na warsztaty taneczne odbywające się w terminach:4-5 lipca oraz 8-9 lipca potrwają do 30 czerwca.

Serdecznie zapraszammy do skorzystania z oferty!

Zapraszamy Państwa do udziału w 3-semestralnych studiach podyplomowych „Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”, które jest odpowiedzią na zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, która wprowadza obowiązkowe, bezpłatne lekcje języka obcego dla przedszkolaków. (Rozporządzenie z dnia 30 maja 2014 r., Dz. U. z dn. 18.06.2014 poz. 803)

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych firm, aktualnie szkolimy programistów z Podkarpacia w zakresie trzech kategorii:

  • Programista Aplikacji mobilnych
  • Zaawansowany programista PHP
  • Programista języków Pyton i Perl.

Szkolenia te są szansą na dodatkowy rozwój ludzi którzy wiążą swoją przyszłość z programowaniem. Szkolenia realizowane są w okresie  od 05.03.2014 do 31.10.2014 w ramach projektu współfinansowanego ze Śródków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał ludzki  – Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych.

Przedstawiamy Państwu ofertę na szkolenia dla Dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i specjalistów pracujących z uczniami w placówkach oświatowych. Mamy nadzieję, że oferowane działania spotkają się z Państwa zainteresowaniem.