Agresja w środowisku szkolnym – identyfikacja i przeciwdziałanie

Zgodne z  kierunkami realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2014/2015

Szkolenie skierowane jest osób pracujących z dziećmi i młodzieżą przejawiającą zachowania agresywne. Podczas szkolenia zostaną omówione mechanizmy powstawania i rozwoju zachowań agresywnych, metody ich zapobiegania oraz sposoby radzenia sobie z tym zjawiskiem. Zostaną także wskazane metody identyfikacji ofiar przemocy oraz omówione sposoby udzielania im pomocy

Czas trwania (liczba godzin)

3 – 4 godz.

 

Szkolenie adresowane jest do:

  • nauczycieli, pedagogów, dyrekcji szkół

 

Cel:

Szkolenie skierowane jest osób pracujących z dziećmi i młodzieżą przejawiającą zachowania agresywne. Podczas szkolenia zostaną omówione mechanizmy powstawania i rozwoju zachowań agresywnych, metody ich zapobiegania oraz sposoby radzenia sobie z tym zjawiskiem. Zostaną także wskazane metody identyfikacji ofiar przemocy oraz omówione sposoby udzielania im pomocy

<< wstecz