Bezpieczeństwo w szkole – planowanie i dokumentowanie pracy

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą szkolną, którym zgodnie z przepisami prawa powinni zapewnić należyte bezpieczeństwo w szkole. Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe obowiązki i prawa nauczycieli wynikające z przepisów oświatowych, prawa pacy i prawa karnego a także metody identyfikacji i reagowania na przejawy łamania prawa przez uczniów.

Czas trwania (liczba godzin)

3 – 4 godz.

 

Szkolenie adresowane jest do:

  • nauczycieli, pedagogów, dyrekcji

 

Cel:

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą szkolną, którym zgodnie z przepisami prawa powinni zapewnić należyte bezpieczeństwo w szkole. Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe obowiązki i prawa nauczycieli wynikające z przepisów oświatowych, prawa pacy i prawa karnego a także metody identyfikacji i reagowania na przejawy łamania prawa przez uczniów

<< wstecz