Coaching

Oferujemy Państwu następujące formy pracy coachingowej:

– Executive coaching

– Team coaching

– Personal Coaching

Oferujemy Państwu następujące formy pracy coachingowej:

 

Executive coaching:

To rozwiązanie dla osób zajmujących kluczowe miejsce w małych/ średnich instytucjach. Miękkie kompetencje pomagają uzyskiwać „twarde” rezultaty. Celem Executive Coachingu jest indywidualny rozwój kadry zarządzającej, podniesienie efektywności osobistej, charyzmy przywódczej oraz innych ważnych cech lidera. Służy rozwojowi świadomości w zakresie stylu oraz sposobu zarządzania, zasobów zachowań jakimi lider dysponuje w określonych sytuacjach. Executive coachingumożliwia szkolenie na zasadzie „jeden–na–jeden” zapewniając niecodzienne źródło wsparcia i rozwoju dla menadżerów i kadry kierowniczej.

 

Team coaching:

To poziom komunikacji i współpracy pracowników warunkuje wyniki. W nowoczesnych organizacjach siłą napędową instytucji są grupy ludzi, które potrafią określać wspólną strategię instytucji i realizować ją poprzez wyznaczanie celów i zadań dla każdego uczestnika grupy. Sposób w jaki ludzie działają
w swoich drużynach i w jaki komunikują się ze sobą to najistotniejszy czynnik działania zespołu.
W najważniejszym obszarze organizacji jakim jest jej strategia, należy koncentrować się na całości zespołuoraz zgraniu kierunków działania indywidualnego i zespołowego. Jest to proces wspierania rozwoju oraz pomoc w osiągnięciu zakładanego poziomu efektywności dla grup i zespołów. Team coaching skupia się zatem na umiejętnościach interpersonalnych i interakcjach uczestników, tym samym może być, w wielu przypadkach, najskuteczniejszym rozwiązaniem problemów rozwojowych zespołów.

 

Personal Coaching:

Jest dostosowany do klienta i jego najważniejszych celów, interesów, wyzwań i potrzeb. Proces rozpoczyna się od wyjaśnienia tego, czego klient szuka w coachingu. Oznacza to określenie oczekiwań poprzez zadawanie pytań. Dzięki temu pomaga klientowi spotkać się z tym, czego tak naprawdę chce – poprzez precyzyjne określenie jego celów i priorytetów. Personal coachingdostarcza motywacji, odpowiedzialności i struktury wsparcia, aby pomóc klientowi osiągać wyznaczone przez siebie cele. Obejmuje monitorowanie postępów poprzez regularne sesje, na których coach kontroluje przeszkody do usunięcia i wyzwania, które pojawią się na drodze. Ponadtomoże pomóc klientom w rozwijaniu nowych umiejętności, zobaczyć rzeczywistość z nowej perspektywy i zdobyć wiedzę potrzebną do osiągania celów.

<< wstecz