Dzieci z upośledzeniem intelektualnym w szkole ogólnodostępnej

Zgodne  z kierunkami realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2014/2015

Szkolenie daje możliwość utrwalenia i poszerzenia wiedzy na temat charakterystyki ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz ograniczeń i sposobów pracy z tą grupą uczniów.

Czas trwania (liczba godzin)

3 – 4 godz.

 

Szkolenie adresowane jest do:

  • nauczycieli, asystentów i pedagogów w szkołach z oddziałami ogólnodostępnymi, integracyjnymi i specjalnymi, w których są uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

 

Cel:

Szkolenie daje możliwość utrwalenia i poszerzenia wiedzy na temat charakterystyki ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz ograniczeń i sposobów pracy z tą grupą uczniów.

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat znaczenia i sposobów integracji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w klasie i szkole oraz prawidłowej komunikacji i współpracy z rodzicami.

Uczestnik po szkoleniu potrafi: scharakteryzować ucznia z niepełnosprawnością intelektualną; zidentyfikować problemy edukacyjne i adaptacyjne wynikające z niepełnosprawności; dostosować wymagania i sposoby pracy do potrzeb i możliwości uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

<< wstecz