Jak rozwijać twórcze myślenie wśród uczniów ?

Rozwijanie twórczego myślenia wśród uczniów w ostatnich latach wzbudza ogromne zainteresowanie. Dużą rolę w kreowaniu twórczego myślenia przypisuje się szkole i nauczycielom. Twórczy nauczyciel to osoba, która nie boi się innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych, a dodatkowo jest trafnym obserwatorem. Szkolenie pokaże Uczestnikom jak wzbogacić tradycyjne metody nauczania i jak kształcić jednostkę twórczą. Rozwiąże problem jakim są pojawiające się w toku nauki bariery w nauczaniu.

Jak rozwijać twórcze myślenie wśród uczniów ?

Rozwijanie twórczego myślenia wśród uczniów w ostatnich latach wzbudza ogromne zainteresowanie. Dużą rolę w kreowaniu twórczego myślenia przypisuje się szkole i nauczycielom. Twórczy nauczyciel to osoba, która nie boi się innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych, a dodatkowo jest trafnym obserwatorem. Szkolenie pokaże Uczestnikom jak wzbogacić tradycyjne metody nauczania i jak kształcić jednostkę twórczą. Rozwiąże problem jakim są pojawiające się w toku nauki bariery w nauczaniu.

 

Czas trwania szkolenia:   

  • 3-4 godz.

 

Adresaci szkolenia:        

  • Nauczyciele, pedagodzy i specjaliści pracujący  z uczniami w placówkach oświatowych.

 

Cel szkolenia:  

Zapoznanie Uczestników szkolenia z metodami wspierania rozwoju oraz kształtowania postawy twórczej uczniów – wprowadzanie nowych metod  do codziennej praktyki szkolnej.

 

Korzyści dla uczestnika: 

  • Zrozumienie istoty twórczego myślenia i potrzeby jego rozwoju wśród uczniów,
  • Poznanie technik i narzędzi niezbędnych w procesie rozwijania twórczego myślenia u uczniów,
<< wstecz