Konflikty i mediacje w placówce oświatowej

Coraz częściej Dyrektorzy placówek oświatowych aby rozwiązać konflikty sięgają po mediacje. Aktywna rozmowa i elementy mediacji pozwalają szukać alternatywnych dróg rozwiązywania konfliktów powstałych na terenie szkoły, gimnazjum czy w przedszkolu, pomiędzy samymi pracownikami placówek oświatowych jak i nauczycielami a rodzicami i dziećmi. Problem polega na odpowiednim doborze technik mediacyjnych aby osiągnęły one zamierzony skutek. Uczestnicy poznają możliwości i korzyści wynikających ze stosowania mediacji w rozwiązywaniu konfliktów szkolnych.

Konflikty i mediacje w placówce oświatowej

Coraz częściej Dyrektorzy placówek oświatowych aby rozwiązać konflikty sięgają po mediacje. Aktywna rozmowa i elementy mediacji pozwalają szukać alternatywnych dróg rozwiązywania konfliktów powstałych na terenie szkoły, gimnazjum czy w przedszkolu, pomiędzy samymi pracownikami placówek oświatowych jak i nauczycielami a rodzicami i dziećmi. Problem polega na odpowiednim doborze technik mediacyjnych aby osiągnęły one zamierzony skutek. Uczestnicy poznają możliwości i korzyści wynikających ze stosowania mediacji w rozwiązywaniu konfliktów szkolnych.

 

Czas trwania szkolenia:   

  • 6-8 godz. (1-2 dni)

 

Adresaci szkolenia:    

  • Osoby zainteresowane stosowaniem mediacji rówieśniczych w placówkach oświatowych,
  • Psychologowie i pedagodzy,
  • Specjaliści współpracujący z uczniami, rodzicami, nauczycielami.

 

Cel szkolenia: 

  • Uczestnicy poznają narzędzia i procedury mediacji oraz ich zastosowanie w rozwiązywaniu konfliktów w szkole.

 

Korzyści dla uczestnika:  

  • Zdobycie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności niezbędnych w mediacjach w placówce oświatowej,
  • Rozwój kompetencji osobistych w procesie rozwiązywania konfliktów,
<< wstecz