Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w praktyce jednostek finansów publicznych

Z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawa o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240) wprowadziła w sektorze finansów publicznych pojęcie kontroli zarządczej.Każdy kierownik/dyrektor jednostki powinien zapewnić prawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej. Ponadto w proces wdrażania systemu kontroli zarządczej zaangażowani są inni pracownicy, w tym: główni księgowi, audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy oraz pozostały personel odpowiedzialny za gospodarkę finansową i procedury kontrolne w danej instytucji (urzędy miast, gmin i powiatów, powiatowe urzędy pracy, powiatowe centra pomocy rodzinie, państwowa straż pożarna , domy opieki społecznej itp.).

 

Niewypełnienie lub niewłaściwa realizacja zadań w zakresie kontroli zarządczej i audytu objęta jest odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.Ważne zatem, aby ten obowiązek był realizowany prawidłowo, przez profesjonalnie przygotowanych pracowników.

 

Szkolenie przekaże w prostej i zwięzłej formie teoretyczne i praktyczne wskazówki, pozwalające na uniknięcie błędów w procesie wdrażania i prowadzenia systemu kontroli zarządczej.

Z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawa o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240) wprowadziła w sektorze finansów publicznych pojęcie kontroli zarządczej.Każdy kierownik/dyrektor jednostki powinien zapewnić prawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej. Ponadto w proces wdrażania systemu kontroli zarządczej zaangażowani są inni pracownicy, w tym: główni księgowi, audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy oraz pozostały personel odpowiedzialny za gospodarkę finansową i procedury kontrolne w danej instytucji (urzędy miast, gmin i powiatów, powiatowe urzędy pracy, powiatowe centra pomocy rodzinie, państwowa straż pożarna , domy opieki społecznej itp.).

 

Niewypełnienie lub niewłaściwa realizacja zadań w zakresie kontroli zarządczej i audytu objęta jest odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ważne zatem, aby ten obowiązek był realizowany prawidłowo, przez profesjonalnie przygotowanych pracowników.

 

Szkolenie przekaże w prostej i zwięzłej formie teoretyczne i praktyczne wskazówki, pozwalające na uniknięcie błędów w procesie wdrażania i prowadzenia systemu kontroli zarządczej.

 

Czas trwania szkolenia:  

  • 1 dzień

 

Formuła szkolenia:

  • Warsztaty połączone z pracą w grupach na przykładach.

 

Korzyści dla uczestnika:     

  • Zdobycie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności niezbędnych w przeprowadzeniu Kontroli Zarządczej,
<< wstecz