Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Kurs adresowany jest do: nauczycieli i kandydatów na nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz osób posiadające co najmniej średnie techniczne lub zawodowe wykształcenie.

Kurs daje uprawnienia do prowadzenie praktycznej nauki zawodu

Czas trwania (liczba godzin) – 150 godz.

Kurs adresowany jest do:

  • nauczycieli i kandydatów na nauczycieli praktycznej nauki zawodu
  • osób posiadające co najmniej średnie techniczne lub zawodowe wykształcenie.

Cel:

  1. Przekazanie słuchaczowi znaczenie i zakresu pojęć umożliwiających zrozumienie społecznego sensu edukacji
  2. Ukierunkowanie oraz wzbogacenie zjawisk dydaktycznych i wychowawczych, nabycie umiejętności ich interpretowania z pozycji uczniów
  3. Dostarczenie wiedzy o wpływie doświadczeń szkolnych ucznia na kształtowanie jego osobowości
  4. Przygotowanie słuchacza do właściwej organizacji procesu kształcenia
  5. Wytworzenie umiejętności planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej

 

Uprawnienia: kurs daje uprawnienia do prowadzenie praktycznej nauki zawodu

<< wstecz