Metody eliminowania niepożądanych zachowań wród uczniów

Uświadomienie uczestnikom konieczności przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom wśród uczniów. Poznanie metod ich eliminowania. Uświadomienie konsekwencji wystąpienia niepożądanych zachowań. Przygotowanie do przeciwdziałania zjawisku niepożądanych zachowań wśród uczniów.

Czas trwania szkolenia:

  • 3-4 godziny

 

Adresaci szkolenia:  

  • Nauczyciele, pedagodzy i specjaliści pracujący z uczniami w placówkach oświatowych.

 

Cel szkolenia:

Uświadomienie uczestnikom konieczności przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom wśród uczniów. Poznanie metod ich eliminowania. Uświadomienie konsekwencji wystąpienia niepożądanych zachowań. Przygotowanie do przeciwdziałania zjawisku niepożądanych zachowań wśród uczniów.

 

Program szkolenia:

Program skonstruowany został w taki sposób, aby w prostej i skondensowanej formie – krok po kroku – wyjaśnić zagadnienia związane ze zjawiskiem niepożądanych zachowań wśród uczniów. Główny nacisk położony zostanie na praktyczne ujęcie tematu.

<< wstecz