Mobbing w szkole – zjawisko i strategie przeciwdziałania

Program skonstruowany został w taki sposób, aby w prostej i skondensowanej formie – krok po kroku – wyjaśnić zagadnienia związane ze zjawiskiem mobbingu oraz pokrewnych zjawisk specyficznych dla wielu instytucji (bulying, stalking).

Program skonstruowany został w taki sposób, aby w prostej i skondensowanej formie – krok po kroku – wyjaśnić zagadnienia związane ze zjawiskiem mobbingu oraz pokrewnych zjawisk specyficznych dla wielu instytucji (bulying, stalking).

 

Czas trwania szkolenia:

  • 3-4 godziny

 

Adresaci szkolenia:  

  • Nauczyciele, pedagodzy i specjaliści pracujący z uczniami w placówkach oświatowych.

 

Cel szkolenia:

Uświadomienie uczestnikom konieczności przeciwdziałania zjawisku mobbingu zgodnie z ustawą z 2004 roku, nakładającą na pracodawcę bezwzględny obowiązek przeciwdziałania temu zjawisku. Poznanie rodzajów mobbingu i jego przebiegu. Uświadomienie konsekwencji wystąpienia mobbingu w zespole i odpowiedzialności prawnej za mobbing po stronie pracodawcy. Przygotowanie do przeciwdziałania zjawisku mobbingu w miejscu pracy i reagowania na nie we wczesnych fazach

<< wstecz