Monitorowanie i realizacja podstawy programowej w placówkach oświatowych

W ramach szkolenia Uczestnicy poznają przepisy prawa dotyczące realizacji podstawy programowej, pojęcie monitorowania, podstawy programowej, programu nauczania, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa. A także nauczą się jak organizować i realizować wewnętrzne monitorowanie realizacji podstawy programowej dla poszczególnych przedmiotów i edukacji z uwzględnieniem specyfiki placówki.

Czas trwania szkolenia:

  • 8 godzin (1-2 dni szkoleniowe)

 

Adresaci szkolenia:  

  • Nauczyciele, pedagodzy i specjaliści pracujący z uczniami w placówkach oświatowych.

 

Cel szkolenia:

W ramach szkolenia Uczestnicy poznają przepisy prawa dotyczące realizacji podstawy programowej, pojęcie monitorowania, podstawy programowej, programu nauczania, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa. A także nauczą się jak organizować i realizować wewnętrzne monitorowanie realizacji podstawy programowej dla poszczególnych przedmiotów i edukacji z uwzględnieniem specyfiki placówki.

<< wstecz