Niebieska karta

Zgodne z  kierunkami realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2014/2015

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi regulującymi problem przemocy w rodzinie a także możliwości szkoły w zakresie interwencji. W czasie szkolenia omówione zostaną wszystkie formularze Niebieskiej Karty, procedury sprawnej interwencji i pomocy rodzinie, w której występuje przemoc. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wsparcia i pracy z uczniem dotkniętym przemocą.

Czas trwania (liczba godzin)

3 – 4 godz.

 

Szkolenie adresowane jest do:

  • nauczycieli, wychowawców, dyrekcji, pedagogów

 

Cel:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi regulującymi problem przemocy w rodzinie a także możliwości szkoły w zakresie interwencji. W czasie szkolenia omówione zostaną wszystkie formularze Niebieskiej Karty, procedury sprawnej interwencji i pomocy rodzinie, w której występuje przemoc. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wsparcia i pracy z uczniem dotkniętym przemocą.

 

<< wstecz