PDW dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Stworzenie Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia jest podstawą do zbudowania Planu Działań Wspierających. Przykłady PDW zaprezentowane na szkoleniu będą przydatne przy konstruowaniu takiego dokumentu dla konkretnego ucznia. Uczestnicy otrzymają również praktyczne wzory Planów Działań Wspierających dla uczniów o wybranych, specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Stworzenie Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia jest podstawą do zbudowania Planu Działań Wspierających. Przykłady PDW zaprezentowane  na szkoleniu będą przydatne przy konstruowaniu takiego dokumentu dla konkretnego  ucznia. Uczestnicy otrzymają również praktyczne wzory Planów Działań Wspierających dla uczniów o wybranych, specyficznych potrzebach edukacyjnych.

 

Czas trwania szkolenia: 

3-4  godz

 

Adresaci szkolenia:  

  • Nauczyciele, pedagodzy i specjaliści pracujący z uczniami w placówkach oświatowych,
  • Psychologowie i pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

 

Cel szkolenia: 

Zapoznanie Uczestników z metodami konstruowania PDW dla uczniów – praktyczne przykłady i wzory.

 

Korzyści dla uczestnika:  

  • Uzyskanie praktycznych umiejętności konstruowania PDW,
  • Uczestnicy otrzymują wypracowane podczas zajęć przykłady i wzory PDW,
<< wstecz