Praca z uczniem nadpobudliwym ruchowo – ADHD

Istotą pracy z dzieckiem z ADHD jest wiedza na temat samej choroby oraz przekonanie o korzyściach oddziaływań terapeutycznych wobec takiego ucznia. Nauczyciele pracujący z dzieckiem nadpobudliwym ruchowo wiedzą jak ciężka jest to praca i ile wymaga cierpliwości. Uczestnicy szkolenia poznają przykładowe scenariusze pracy z dziećmi z ADHD w klasie ale także w domu, do wykorzystania podczas rozmów z rodzicami.Istotą pracy z dzieckiem z ADHD jest wiedza na temat samej choroby oraz przekonanie o korzyściach oddziaływań terapeutycznych wobec takiego ucznia. Nauczyciele pracujący z dzieckiem nadpobudliwym ruchowo wiedzą jak ciężka jest to praca i ile wymaga cierpliwości. Uczestnicy szkolenia poznają przykładowe scenariusze pracy z dziećmi z ADHD w klasie ale także w domu, do wykorzystania podczas rozmów z rodzicami.

 

Czas trwania szkolenia:

3-4 godz.

 

Adresaci szkolenia: 

  • Nauczyciele, pedagodzy i specjaliści pracujący z uczniami z ADHD w placówkach oświatowych,
  • Psychologowie i pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

 

Cel szkolenia:

Zapoznanie Uczestników z metodami wspierania rozwoju uczniów nadpobudliwych ruchowo w codziennej pracy.

 

Korzyści dla uczestnika: 

  • Nabycie umiejętności konstruowania  wielokierunkowego programu w odniesieniu do dzieci z ADHD,
  • Praktycznie stosowanie zasad postępowania z uczniem nadpobudliwym ruchowo w terapii indywidualnej i grupowej,
<< wstecz