Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Praktycznie każdy nauczyciel w swojej karierze spotkał się z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Na szkoleniu Uczestnicy dowiedzą się jak wychwycić specjalne potrzeby edukacyjne ucznia i jak dopasować zakres zadań aby rozwijały zdolności dziecka. Dodatkowo szereg informacji jak stworzyć warunki do rozwijania umiejętności i zdolności ucznia także w pracy z jego rodzicami.

Praktycznie każdy nauczyciel w swojej karierze spotkał się z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Na szkoleniu Uczestnicy dowiedzą się jak wychwycić specjalne potrzeby edukacyjne ucznia i jak dopasować zakres zadań aby rozwijały zdolności dziecka. Dodatkowo szereg informacji jak stworzyć warunki do rozwijania umiejętności i zdolności ucznia także w pracy z jego rodzicami.

 

Czas trwania szkolenia:

3-4 godz

 

Adresaci szkolenia: 

  • Nauczyciele, pedagodzy i specjaliści pracujący z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówkach oświatowych,
  • Psychologowie i pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

 

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z metodami pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – wprowadzanie zagadnień do codziennej praktyki szkolnej.

 

Korzyści dla uczestnika:

  • Uzyskanie praktycznych informacji i wskazówek na temat pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
<< wstecz