Praca z uczniem z dysleksją

Dysleksja staje się coraz poważniejszym zjawiskiem, z którym zmaga się każdy nauczyciel. Występujące u uczniów trudności w czytaniu i pisaniu powinny być rozpoznane jak najwcześniej – wtedy tylko podjęte możliwie szybko działania korygujące, dają pozytywne rezultaty przez cały okres nauki dziecka. Nowoczesne technologie oraz indywidualizacja nauczania wspomagają wyrównywanie trudności edukacyjnych, na jakie napotyka uczeń dyslektyczny. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z rodzajami efektywnych metod pracy z uczniem z dysleksją.

Dysleksja staje się coraz poważniejszym zjawiskiem, z którym zmaga się każdy nauczyciel. Występujące u uczniów trudności w czytaniu i pisaniu powinny być rozpoznane jak najwcześniej – wtedy tylko podjęte możliwie szybko działania korygujące, dają pozytywne rezultaty przez cały okres nauki dziecka. Nowoczesne technologie oraz indywidualizacja nauczania wspomagają wyrównywanie trudności edukacyjnych, na jakie napotyka uczeń dyslektyczny. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z rodzajami efektywnych metod pracy z uczniem z dysleksją.

 

Czas trwania szkolenia:       

  • 3-4 godz.

 

Adresaci szkolenia: 

  • Nauczyciele, pedagodzy i specjaliści pracujący z uczniami z dysleksją w placówkach oświatowych,
  • Psychologowie i pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

 

Cel szkolenia:    

Zapoznanie Uczestników z metodami pomocy  uczniom z dysleksją – wprowadzanie zagadnień do codziennej praktyki szkolnej.

 

Korzyści dla uczestnika:

  • Uzyskanie praktycznych informacji na temat dysleksji i pracy z uczniem dyslektycznym,
<< wstecz