Praca zespołu nad budową IPET w kontekście uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Napisanie dobrego programu dla dziecka nie jest takie proste. Każde nauczanie jest specyficzne, indywidualne i niepowtarzalne. Budowa Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego wymaga czasu i głębokiej analizy potrzeb edukacyjnych ucznia. Nauczyciel powinien poznać dziecko w każdym aspekcie również w ciągłym kontakcie z rodzicami. Szkolenie pokaże Uczestnikom jak na bazie własnych obserwacji, każdy nauczyciel może skonstruować IPET

Napisanie dobrego programu dla dziecka nie jest takie proste. Każde nauczanie jest specyficzne, indywidualne i niepowtarzalne. Budowa Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego wymaga czasu i głębokiej analizy potrzeb edukacyjnych ucznia. Nauczyciel powinien poznać dziecko w każdym aspekcie również w ciągłym kontakcie z rodzicami. Szkolenie pokaże Uczestnikom jak na bazie własnych obserwacji, każdy nauczyciel  może skonstruować IPET.

 

Czas trwania szkolenia:

  • 3-4 godz

 

Adresaci szkolenia:

  • Nauczyciele, pedagodzy i specjaliści pracujący  z uczniami w placówkach oświatowych.

 

Cel szkolenia: 

Zapoznanie uczestników z budową Indywidualnego Planu Edukacyjno – Terapeutycznego.

 

Korzyści dla uczestnika: 

  • Uzyskanie praktycznych umiejętności budowy Indywidualnego Planu Edukacyjno –  Terapeutycznego wraz z przykładami do wykorzystania w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
<< wstecz