Prawne aspekty zarządzania placówkami oświatowymi

Organizacja placówki oświatowej w aspekcie obowiązujących i stale zmieniających się przepisów jest zadaniem niezwykle trudnym nie tylko dla samych Dyrektorów ale również dla kadry nauczycielskiej. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z różnymi kategoriami i dziedzinami nowoczesnego zarządzania placówką oświatową związanymi z obowiązującymi i pojawiającymi się regulacjami prawnymi.

Organizacja placówki oświatowej w aspekcie obowiązujących  i stale zmieniających się  przepisów jest zadaniem niezwykle trudnym nie tylko dla samych Dyrektorów ale również dla kadry nauczycielskiej. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z różnymi  kategoriami i dziedzinami nowoczesnego zarządzania placówką oświatową związanymi z obowiązującymi i pojawiającymi się regulacjami prawnymi.

 

Czas trwania szkolenia: 

  • 3-4 godz

 

Adresaci szkolenia: 

  • Dyrektorzy placówek oświatowych, pracownicy sprawujący funkcje zarządcze

 

Cel szkolenia: 

Kompleksowe zapoznanie uczestników z prawnymi aspektami zarządzania placówkami oświatowymi.

 

Korzyści dla uczestnika:

  • Nabycie i aktualizacja wiedzy związanej z prawnymi aspektami  zarządzania placówką oświatową,
  • Materiały szkoleniowe,
<< wstecz