Specyfika pracy z bezradnym klientem w pomocy społecznej

Każdy specjalista pomocy społecznej pracujący z drugą osobą (klientem, podopiecznym) doświadczył w swojej pracy  trudnych momentów. Jednym z wielu problemów w pracy z klientami jest ich ogólna bezradność i brak wiary we własne siły. Oczekiwania społeczne wobec kadry pomocy społecznej w takim przypadku są ogromne, dotyczą skutecznego usamodzielnienia i podjęcia aktywności zawodowej przez taką osobę.

Szkolenie prezentuje metody pracy z osobami bezradnymi  i uczy umiejętności budowania długotrwałych relacji z klientem jako podstawą do osiągnięcia sukcesu

Każdy specjalista pomocy społecznej pracujący z drugą osobą (klientem, podopiecznym) doświadczył w swojej pracy  trudnych momentów. Jednym z wielu problemów w pracy z klientami jest ich ogólna bezradność i brak wiary we własne siły. Oczekiwania społeczne wobec kadry pomocy społecznej w takim przypadku są ogromne, dotyczą skutecznego usamodzielnienia i podjęcia aktywności zawodowej przez taką osobę.

Szkolenie prezentuje metody pracy z osobami bezradnymi  i uczy umiejętności budowania długotrwałych relacji z klientem jako podstawą do osiągnięcia sukcesu.

 

Adresaci szkolenia:

  • Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

 

Cel szkolenia:  

  • Zapoznanie uczestników szkolenia z symptomami bezradności wśród klientów OPS oraz z zasadami  przeciwdziałania temu zjawisku.

 

Czas trwania szkolenia:   

  • 1 dzień

 

Formuła szkolenia:

  • Wykłady połączone z warsztatami.

 

Korzyści dla Uczestnika:

  • Nabycie wiedzy i umiejętności  przydatnych w pracy z bezradnym klientem pomocy społecznej,
<< wstecz