Specyfika pracy z klientem roszczeniowym i agresywnym w pomocy społecznej

Wśród klientów pomocy społecznej są osoby, które na co dzień są niemiłe, agresywne oraz roszczeniowe. Wydaje się, że głównym celem w ich życiu jest uprzykrzanie pracy pracownikom pomocy społecznej. Presja otoczenia, rosnące wymagania, kontakt z osobami o roszczeniowych postawach sprawia, że praca w pomocy społecznej staje się coraz bardziej stresująca. Znajomość metod i sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz konfliktami w pracy zawodowej pomaga utrzymać pracę, zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie. Szkolenie prezentuje metody i zasady zarządzania konfliktem z klientem związanym z pracą w pomocy społecznej.

Wśród klientów pomocy społecznej są osoby, które na co dzień są niemiłe, agresywne oraz roszczeniowe. Wydaje się, że głównym celem w ich  życiu jest uprzykrzanie pracy pracownikom pomocy społecznej. Presja otoczenia, rosnące wymagania, kontakt z osobami o roszczeniowych postawach sprawia, że praca w pomocy społecznej staje się coraz bardziej stresująca. Znajomość metod i sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami  oraz konfliktami w pracy zawodowej pomaga utrzymać pracę, zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie. Szkolenie prezentuje metody i zasady zarządzania konfliktem z klientem związanym z pracą w pomocy społecznej.

 

Adresaci szkolenia:   

  • Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

 

Cel szkolenia: 

  • Zapoznanie Uczestników szkolenia z charakterystyką pracy z roszczeniowym i agresywnym klientem pomocy społecznej.

 

Czas trwania szkolenia: 

  • 1 dzień

 

Formuła szkolenia:

  • Wykłady połączone z warsztatami.

 

Korzyści dla uczestnika:   

  • Nabycie umiejętności rozpoznawania i  reagowania na konflikty powstałe w pracy z roszczeniowym i agresywnym klientem pomocy społecznej,
  • Zapoznanie się ze znaczeniem umiejętności asertywnych w pracy z klientami w pomocy społecznej,
<< wstecz