Specyfika pracy z osobą przewlekle chorą

Praca opiekunów osób chorych wymaga dużej dozy cierpliwości i czasu. Dobry opiekun potrafi pomóc osobie chorej ale również powinien odznaczać się specyficznymi umiejętnościami interpersonalnymi. Często nie zdajemy sobie sprawy jak mocna więź wytwarza się pomiędzy pracownikiem socjalnym a podopiecznym. Szkolenie pokazuje metody budowania trwałych więzi i relacji z osobami chorymi tak aby zechciały sobie pomóc. Tematyka szkolenia porusza również ważne zagadnienie wypalenia zawodowego towarzyszącego osobom wspomagającym klientów przewlekle chorych.

Praca opiekunów osób chorych wymaga dużej dozy cierpliwości i czasu. Dobry opiekun potrafi pomóc osobie chorej ale również powinien odznaczać się specyficznymi umiejętnościami interpersonalnymi. Często nie zdajemy sobie sprawy jak mocna więź wytwarza się pomiędzy pracownikiem socjalnym a podopiecznym. Szkolenie pokazuje metody budowania trwałych więzi i relacji z osobami chorymi tak aby zechciały sobie pomóc. Tematyka szkolenia porusza również ważne zagadnienie wypalenia zawodowego towarzyszącego osobom wspomagającym klientów przewlekle chorych.

 

Adresaci szkolenia:

  • Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Regionalnych Centrów Polityki Społecznej, Biur Pracy, kurateli sądowej.

 

Cel szkolenia:  

  • Zapoznanie uczestników szkolenia z charakterystyką pracy z klientem przewlekle chorym.

 

Czas trwania szkolenia: 

  • 1 dzień

 

Formuła szkolenia:   

  • Wykłady połączone z warsztatami.

 

Korzyści dla uczestnika: 

  • Nabycie wiedzy o specyfice relacji z osobą chorą,
<< wstecz