Specyfika pracy z trudnym klientem pomocy społecznej

Presja otoczenia, coraz częstsze reportaże w mediach ukazujące nieudolną pracę kadry pomocy społecznej, rosnące wymagania, kontakt z osobami o postawach roszczeniowych sprawia, że praca w pomocy społecznej staje się coraz bardziej stresująca. Trudności dostarczają również ciągłe zmiany przepisów oraz stos dokumentów do wypełnienia. Znajomość metod i sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz zarządzania już powstającym konfliktem ułatwia zachowanie pracy, zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. Na szkoleniu zostaną również poruszone kwestie wypalenia zawodowego jako zjawiska występującego w zawodzie pracownika pomocy społecznej.

Presja otoczenia, coraz częstsze reportaże w mediach ukazujące nieudolną pracę kadry pomocy społecznej, rosnące wymagania, kontakt z osobami o postawach roszczeniowych  sprawia, że praca w pomocy społecznej staje się coraz bardziej stresująca. Trudności dostarczają również ciągłe zmiany przepisów oraz stos dokumentów do wypełnienia. Znajomość metod i sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz zarządzania już powstającym konfliktem ułatwia zachowanie pracy, zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. Na szkoleniu zostaną również poruszone kwestie wypalenia zawodowego jako zjawiska występującego w zawodzie pracownika pomocy społecznej.

 

Adresaci szkolenia:

  • Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

 

Cel szkolenia: 

  • Zapoznanie Uczestników szkolenia z charakterystyką pracy z trudnym klientem  pomocy społecznej.

 

Czas trwania szkolenia:

  • 1 dzień

 

Formuła szkolenia: 

  • Wykłady połączone z warsztatami.

 

Korzyści dla Uczestnika: 

  • Nabycie umiejętności rozpoznawania i reagowania na konflikty powstałe w pracy z trudnym klientem pomocy społecznej,
  • Zapoznanie się ze znaczeniem asertywności w pracy z klientami  pomocy społecznej,
<< wstecz