Substancje psychoaktywne w środowisku szkolnym

Zgodne z  kierunkami realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2014/2015

Szkolenie pozwoli na poszerzenie wiedzy uczestników dotyczącej zjawiska zażywania substancji psychoaktywnych przez uczniów, w tym pozwalającej m.in. na rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych wskazujących na zażywanie przez ucznia substancji psychoaktywnej oraz przeprowadzania interwencji profilaktycznej oraz planowanie i wdrażanie działań skierowanych na zapobieganie eskalacji narkomanii w środowisku szkolnym

Czas trwania (liczba godzin)

3 – 4 godz.

 

Szkolenie adresowane jest do:

  • nauczycieli, dyrekcji, pedagogów, psychologów

Cel:

Szkolenie pozwoli na poszerzenie wiedzy uczestników  dotyczącej zjawiska zażywania substancji psychoaktywnych przez uczniów, w tym pozwalającej m.in. na rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych wskazujących na zażywanie przez ucznia substancji psychoaktywnej oraz przeprowadzania interwencji profilaktycznej oraz planowanie i wdrażanie działań skierowanych na zapobieganie eskalacji narkomanii w środowisku szkolnym.

Po szkoleniu nauczyciel ma podstawy aby:

  • rozpoznawać czy uczeń zażywa substancje psychoaktywne (narkotyki, dopalacze)
  • reagować we właściwy sposób sytuacji podejrzenia lub pewności, że uczeń zażywa substancje psychoaktywne
  • zaplanować i przeprowadzić interwencję profilaktyczną wobec ucznia i jego rodziców
<< wstecz