Superwizja

Superwizja jest procesem uczenia się, ciągłego rozwoju zawodowego, w którym wzbogacamy własne umiejętności. To z kolei zapewnia bezpieczną pracę z klientami pomocy społecznej, zwiększa efektywność podejmowanych działań. Zgodnie ze współczesnymi badaniami celem superwizji jest dobro klientów, jakich pracownik służb społecznych ma pod opieką.

Superwizja jest procesem uczenia się, ciągłego rozwoju zawodowego, w którym wzbogacamy własne umiejętności. To z kolei zapewnia bezpieczną pracę z klientami pomocy społecznej, zwiększa efektywność podejmowanych działań. Zgodnie ze współczesnymi badaniami celem superwizji jest dobro klientów, jakich pracownik służb społecznych ma pod opieką.

 

Cel superwizji:

 • edukacja i uzupełnienie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników pomocy społecznej,
 • wsparcie w pokonywaniu psychologicznych trudności pracy socjalnej, poradnictwa rodzinnego i pracy wychowawczej,
 • zwiększenie efektywności działań placówek pomocy społecznej.

 

Organizacja szkolenia:

 • superwizje prowadzone są na bazie własnych doświadczeń uczestników, w oparciu o metody aktywizujące m.in. odgrywanie ról, burzę mózgów pytanie o cel, motywowanie do zmiany, modelowanie zachowań,
 • osoby uczestniczące w zajęciach będą mieć za zadanie skupić się na swoich mocnych stronach
  i aktywnie poszukiwać rozwiązań zaobserwowanych problemów,
 • superwizowani będą dzielić się doświadczeniami, refleksjami i wiedzą – grupa udziela bezpośredniego wsparcia członkom,
 • zajęcia odbywać się będą w oparciu o zindywidualizowane podejście (praca w oparciu o konkretny przypadek),
 • wspólnie budowane będą plany pomocy klientom,
 • spotkania raz w miesiącu.
<< wstecz