Szkolenie dla opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym

Szkolenie adresowane jest do osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie, nie mających doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do lat 3

Czas trwania (liczba godzin) – 280 godz.

Szkolenie adresowane jest do:

  • osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie, nie mających doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do lat 3

Cel:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu m.in.: psychopedagogicznych podstaw rozwoju jednostki, rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa, stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka, kompetencji opiekuna dziecka.

<< wstecz