Szkolenie dla wolontariusza

Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób, które chcą podjąć pracę w charakterze wolontariusza

Czas trwania (liczba godzin) – 40 godz.

Szkolenie adresowane jest do:

  • wszystkich osób, które chcą podjąć pracę w charakterze wolontariusza

Cel:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu m.in.: udzielania dziecku pierwszej pomocy, opieki pielęgnacyjnej, stymulowania rozwoju dziecka poprzez organizowanie zabaw: eksploracyjnych, muzycznych, rytmicznych, plastycznych i technicznych.

<< wstecz