Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna

Szkolenie kierowane jest do osób, posiadających kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo – wychowawczego nie posiadających doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do lat 3

Czas trwania (liczba godzin) – 40 godz.

Szkolenie adresowane jest do:

  • osób, posiadających kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
  • lub pedagoga opiekuńczo – wychowawczego
  • osób nie posiadających doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do lat 3

Cel:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu m.in.: udzielania dziecku pierwszej pomocy, zagadnień związanych z umiejętnościami rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem, innowacyjnych metod stymulacji rozwoju dziecka.

<< wstecz