Szkolenie uzupełniające, dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Szkolenie adresowane jest do osób, które posiadają wykształcenie co najmniej średnie oraz 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3  ale nie pracowali z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun.

Osoby te zobowiązane są w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć  80-godzinne szkolenie.

Czas trwania (liczba godzin) – 80 godz.

Szkolenie adresowane jest do:

  • osób, które posiadają wykształcenie co najmniej średnie oraz 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3  ale nie pracowali z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun

Osoby te zobowiązane są w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć  80-godzinne szkolenie

Cel:

Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy z zakresu m.in.: stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka, kompetencji opiekuna dziecka.

<< wstecz