Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej

Celem szkolenia jest nabycie przez osoby, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów umiejętności społecznych, wiedzy i umiejętności w zakresie specjalistycznej pracy terapeutycznej, rozwijającej samodzielność oraz wzmacniającej integrację podopiecznych pomocy społecznej ze środowiskiem, w tym umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowanie nawyków celowej aktywności, prowadzenie treningu zachowań społecznych.

KTO I DLACZEGO MOŻE SKORZYSTAĆ Z OFERTY SZKOLEŃ Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH W PRACY SOCJALNEJ?

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. prowadzenie i organizowanie działań związanych z pomocą społeczną jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej. Celem polityki społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie same pokonać.

Proponowane szkolenie wpisuje się tematycznie w zakres szkolenia dla I stopienia specjalizacji zawodowej, tym samy szkolenie nie tylko podnosi kwalifikacje, ale i można je potraktować jako przygotowanie do specjalizacji zawodowej.

Zajęcia w głównej mierze prowadzone są w formie warsztatów, dzięki czemu uczestnicy szkolenia mają okazję opracowania rozwiązań bezpośrednio związanych z ich instytucjami.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest nabycie przez osoby, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów umiejętności społecznych, wiedzy i umiejętności w zakresie specjalistycznej pracy terapeutycznej, rozwijającej samodzielność oraz wzmacniającej integrację podopiecznych pomocy społecznej ze środowiskiem, w tym umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowanie nawyków celowej aktywności, prowadzenie treningu zachowań społecznych.

 

Czas trwania szkolenia:   

  • 16 godzin

Formuła szkolenia:   

  • Wykłady połączone z warsztatami.
<< wstecz