ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o.

Firma Aldeo Systemy Zarządzania Sp. z o.o. została założona w 2007 r. Specjalizuje się w dostarczaniu narzędzi do zarządzania oświatą, rozwiązań biznesowych oraz prowadzeniu szkoleń i doradztwa.

W 2011 r. przy ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. powstała Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego dla Dorosłych pod nazwą Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji (CSSA).

W ramach działalności placówki CSSA oferujemy:

  • szkolenia Rad Pedagogicznych,
  • kursy doskonalące (placówki oświatowe),
  • kursy kwalifikacyjne (kursy indywidualne),
  • seminaria,
  • warsztaty metodyczne.

Więcej informacji na: www.aldeo.pl