Update- aktualizacja kwalifikacji podkarpackich programistów.

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych firm, aktualnie szkolimy programistów z Podkarpacia w zakresie trzech kategorii:

  • Programista Aplikacji mobilnych
  • Zaawansowany programista PHP
  • Programista języków Pyton i Perl.

Szkolenia te są szansą na dodatkowy rozwój ludzi którzy wiążą swoją przyszłość z programowaniem. Szkolenia realizowane są w okresie  od 05.03.2014 do 31.10.2014 w ramach projektu współfinansowanego ze Śródków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał ludzki  – Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych.